Nazwa CHIRANA

Prawo do nazwy CHIRANA:

Informujemy Państwa, że dnia 10.10.2012  wyrokiem Sądu Najwyższego w Bratysławie na Słowacji, nr sprawy: 3Cob/506/2011-915,  zostało ostatecznie potwierdzone orzeczenie Sądu Rejonowego w Bratysławie, przyznające prawa do posługiwania się znakiem CHIRANA grupie kapitałowej M.O.C., s.r.o., do której należy CHIRANA MEDICAL a.s., ze Starej Tury, na Słowacji, wieloletni producent unitów i foteli stomatologicznych, końcówek i mikrosilników do unitów, a także urządzeń do kontroli oddechu.

W sentencji orzeczenia jednoznacznie zakazano posługiwania znakami i nazwą CHIRANA z dopiskiem Dental, a także używania strony internetowej www.chirana.eu do promocji swoich wyrobów innemu  producentowi urządzeń stomatologicznych, którego siedziba znajduje się w Piestanach na Słowacji.

Niniejszą informacje zamieszczamy celem ostatecznego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z prawem do posługiwania się logo i nazwą CHIRANA

 

Informacja w oryginale na stronie:

http://www.chirana.eu/o-nas/aktuality?id=2